“Đất đai là nơi gốc rễ cội nguồn. Trẻ em cần phải được học cách sống chan hòa với mẹ Trái Đất.”

Thiên nhiên là một mảng nội dung vô cùng quan trọng trong giáo dục và các hoạt động Montessori. Hoa Tuổi thơ Montessori luôn nỗ lực tổ chức các hoạt động để trẻ không chỉ phát huy tối đa các giác quan mà còn có những trải nghiệm chân thật, gần gũi trong thiên nhiên. Giúp trẻ hiểu rõ về bầu không khí, hệ sinh thái mình đang sống cũng như nắm được quy luật vận hành của vũ trụ để định vị bản thân mình cũng như vun đắp tình yêu đối với thiên nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *