Toán học Montessori là một công trình tuyệt vời trong phương pháp giáo dục Montessori

Toán học Montesssori được thiết kế theo tư duy logic toán học thực sự. Các bài học đều được xây dựng trên giáo cụ trực quan tác động trực tiếp vào các giác quan và hệ thần kinh của trẻ, để trẻ có thể bắt đầu học toán từ 3 tuổi mà không hề cảm thấy áp lực hay nhàm chán. Đến khi trẻ hoàn thành chương trình trẻ có thể cộng, trừ, nhân, chia đến 9999 mà hoàn toàn hiểu về lượng thực sự.
?Mời các ba mẹ xem video về cách học toán của con theo Montessori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *